TIN TỨC

Quy định pháp luật về quản lý xe nâng hàng
   Xe nâng hàng là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25: 2015/BLĐTBXH. Trong bài viết này chúng ta nghiên cứu những quy định pháp luật mà chủ sở hữu, người quản lý, người vận hành cần phải nắm đối với xe nâng hàng thuộc quản lý thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể sau:
 
1. Chứng nhận hợp quy
   Theo QCVN 25: 2015/BLĐTBXH và QTKĐ: 17 - 2016/BLĐTBXH, xe nâng hàng trước khi tiến hành kiểm định ban đầu phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn (hay gọi khác là chứng nhận hợp quy). Việc chứng nhận hợp quy chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.
   
   Xử phạt khi không chứng nhận hợp quy xe nâng hàng?
   Không chứng nhận hợp quy xe nâng hàng thì bị xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
2. Kiểm định kỹ thuật an toàn và chu kỳ kiểm định
   Kiểm định xe nâng hàng có 03 chế độ: Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu; Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường.
   Việc kiểm định xe nâng hàng chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định. Quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định xe nâng hàng được quy định theo QTKĐ: 17 - 2016/BLĐTBXH (Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng) hoặc xem chi tiết tại: https://kiemdinhvung3.com/kiem-dinh-ky-thuat-thiet-bi-an-toan/quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-xe-nang-hang
    
   Xử phạt khi không kiểm định kỹ thuật an toàn?
   Không thực hiện kiểm định xe nâng hàng bị xử phạt từ 20 - 75 triệu đồng (tùy theo số lượng thiết bị) tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
3. Khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
   Nghị định 04/2023/NĐ-CP và Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định: Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng xe nâng hàng, tổ chức, cá nhân phải gửi 01 bộ hồ sơ khai báo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.
   
   Xử phạt khi không khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội?
   Không khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bị phạt từ 1 -2 triệu đồng tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
4. Đào tạo nghề cho người vận hành xe nâng hàng
   Theo QCVN 25: 2015/BLĐTBXH: Chỉ được bố trí người đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vận hành xe nâng hàng. Việc cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề của người lái xe nâng phải do cơ sở có chức năng thực hiện và phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước về dạy nghề.
   Kết luận: Có thể hiểu, người vận hành xe nâng hàng phải được đào tạo thường xuyên (chứng chỉ đào tạo) trở lên. Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp thực hiện theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH, Quản lý đào tạo thường xuyên thực hiện theo Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH
   
   Xử phạt khi không được đào tạo và cấp chứng chỉ mà vận hành xe nâng hàng?
   Tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi vi phạm một trong các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (trong đó có hành vi vận hành xe nâng hàng mà không qua đào tạo).
 
5. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 và cấp thẻ an toàn cho người vận hành xe nâng hàng
  QCVN 25: 2015/BLĐTBXH quy định: Chỉ được bố trí người đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành xe nâng hàng.
   Việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 và cấp thẻ an toàn cho người vận hành xe nâng hàng thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CPNghị định 140/2018/NĐ-CP và Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.
   
   Xử phạt khi không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn cho người vận hành xe nâng hàng?
   Không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn cho người vận hành xe nâng hàng bị phạt từ 5 - 50 triệu đồng (tùy theo số lượng người lao động) tại Điều 25 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
6. Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của xe nâng hàng cần lưu giữ
   Theo QCVN 25: 2015/BLĐTBXH và QTKĐ: 17 - 2016/BLĐTBXH: Ngoài các giấy tờ từ mục 1 đến mục 5 của bài viết, hồ sơ về xe nâng hàng cần lưu trữ thêm gồm:
- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị.
- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và kết quả các lần đã kiểm định trước.
- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng,...
   
   Xử phạt khi không lưu trữ hồ sơ đầy đủ về xe nâng hàng?
   Không lưu trữ hồ sơ đầy đủ về xe nâng hàng thì bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
   Trên đây là các nội dung quản lý xe nâng hàng theo QCVN 25: 2015/BLĐTBXH và các văn bản phát luật có liên quan.
 
                                                                          KĐV Nguyễn Duy Tân – Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3

CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh