TIN TỨC

Danh mục phương tiện đo lường bắt buộc phải kiểm định (phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm định)
     Ngày 26/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Theo đó, danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo như bảng sau.
TT
Tên phương tiện đo
Biện pháp kiểm soát về đo lường
Chu kỳ kiểm định
Phê duyệt mẫu
Kiểm định
Ban đầu
Định kỳ
Sau sửa chữa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Phương tiện đo độ dài:
- Thước cuộn
- Phương tiện đo khoảng cách quang điện
- Phương tiện đo độ sâu đáy nước
- Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm
 
-
-
 
-
-
 
x
x
 
x
x
 
-
x
 
x
x
 
-
x
 
x
x
 
-
12 tháng
 
12 tháng
24 tháng
2
Taximet
x
x
x
x
18 tháng
3
Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông
x
x
x
x
24 tháng
4
Phương tiện đo thủy chuẩn
-
x
x
x
12 tháng
5
Toàn đạc điện tử
-
x
x
x
12 tháng
6
Cân phân tích
-
x
x
x
12 tháng
7
Cân kỹ thuật
-
x
x
x
12 tháng
8
Cân thông dụng:
 
 
 
 
 
- Cân đồng hồ lò xo
x
x
x
x
24 tháng
- Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề
x
x
x
x
12 tháng
9
Cân treo móc cẩu
x
x
x
x
12 tháng
10
Cân ô tô
x
x
x
x
12 tháng
11
Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới
x
x
x
x
24 tháng
12
Cân tàu hỏa tĩnh
x
x
x
x
12 tháng
13
Cân tàu hỏa động
x
x
x
x
24 tháng
14
Cân băng tải
x
x
x
x
12 tháng
15
Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới
x
x
x
x
12 tháng
16
Quả cân:
 
 
 
 
 
- Quả cân cấp chính xác E2
-
x
x
x
24 tháng
- Quả cân cấp chính xác đến F1
-
x
x
x
12 tháng
17
Phương tiện thử độ bền kéo nén
-
x
x
x
12 tháng
18
Phương tiện đo mô men lực
-
x
x
x
12 tháng
19
Cột đo xăng dầu
x
x
x
x
12 tháng
20
Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng
x
x
x
x
12 tháng
21
Đồng hồ đo nước:
 
 
 
 
 
- Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí
x
x
x
x
60 tháng
- Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử
x
x
x
x
36 tháng
22
Đồng hồ đo xăng dầu
x
x
x
x
12 tháng
23
Đồng hồ đo khí:
 
 
 
 
 
- Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng
x
x
x
x
12 tháng
- Đồng hồ đo khí công nghiệp
x
x
x
x
36 tháng
- Đồng hồ đo khí dân dụng:
 
 
 
 
 
+ Qmax < 16 m3/h
x
x
x
x
60 tháng
+ Qmax ≥ 16 m3/h
x
x
x
x
36 tháng
24
Phương tiện đo dung tích thông dụng
-
x
x
x
24 tháng
25
Pipet
-
x
x
x
24 tháng
26
Bể đong cố định
-
x
x
x
60 tháng
27
Xitéc:
 
 
 
 
 
- Xi téc ô tô
-
x
x
x
12 tháng
- Xi téc đường sắt
-
x
x
x
60 tháng
28
Phương tiện đo mức xăng dầu tự động
x
x
x
x
12 tháng
29
Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước
-
x
x
x
24 tháng
30
Phương tiện đo vận tốc gió
-
x
x
x
24 tháng
31
Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet
-
x
x
x
12 tháng
32
Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử
-
x
x
x
12 tháng
33
Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại
-
x
x
-
24 tháng
34
Nhiệt kế y học:
 
 
 
 
 
- Nhiệt kế y học thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại
-
x
-
-
-
- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại
-
x
x
-
06 tháng
- Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại
-
x
x
x
12 tháng
35
Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản
-
x
x
x
12 tháng
36
Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí
-
x
x
x
24 tháng
37
Tỷ trọng kế
-
x
x
x
24 tháng
38
Phương tiện đo hàm lượng bụi:
 
 
 
 
 
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải
-
x
x
x
12 tháng
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí
-
x
x
x
12 tháng
39
Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở
x
x
x
x
12 tháng
40
Phương tiện đo nồng độ các khí:
 
 
 
 
 
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải
-
x
x
x
12 tháng
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí
-
x
x
x
12 tháng
41
Phương tiện đo các thông số của nước:
 
 
 
 
 
- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt
-
x
x
x
12 tháng
- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải
-
x
x
x
12 tháng
42
Phương tiện đo độ ẩm muối
-
x
x
x
12 tháng
43
Công tơ điện:
 
 
 
 
 
- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng
x
x
x
x
60 tháng
- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử
x
x
x
x
72 tháng
- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng
x
x
x
x
48 tháng
- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử
x
x
x
x
36 tháng
44
Biến dòng đo lường
x
x
x
x
60 tháng
45
Biến áp đo lường
x
x
x
x
60 tháng
46
Phương tiện đo điện trở cách điện
-
x
x
x
12 tháng
47
Phương tiện đo điện trở tiếp đất
-
x
x
x
12 tháng
48
Phương tiện đo điện trở kíp mìn
-
x
x
x
6 tháng
49
Phương tiện đo cường độ điện trường
-
x
x
x
12 tháng
50
Phương tiện đo điện tim
-
x
x
x
24 tháng
51
Phương tiện đo điện não
-
x
x
x
24 tháng
52
Phương tiện đo độ ồn
-
x
x
x
12 tháng
53
Phương tiện đo rung động
-
x
x
x
12 tháng
54
Phương tiện đo độ rọi
-
x
x
x
12 tháng
55
Phương tiện đo độ chói
-
x
x
x
12 tháng
56
Phương tiện đo năng lượng tử ngoại
-
x
x
x
12 tháng
57
Phương tiện đo quang phổ:
 
 
 
 
 
- Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử
-
x
x
x
12 tháng
- Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến
-
x
x
x
12 tháng
58
Phương tiện đo công suất laser
-
x
x
x
12 tháng
59
Phương tiện đo tiêu cự kính mắt
-
x
x
x
12 tháng
60
Phương tiện đo độ khúc xạ mắt
-
x
x
x
12 tháng
61
Thấu kính đo thị lực
-
x
x
x
12 tháng
62
Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol)
-
x
x
x
12 tháng
63
Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix)
-
x
x
x
12 tháng
64
Phương tiện đo lượng mưa
-
x
x
x
24 tháng
65
Phương tiện đo mực nước
-
x
x
x
24 tháng
66
Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn
-
x
x
x
24 tháng
67
Phương tiện đo kinh vĩ
-
x
x
x
12 tháng
68
Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh
-
x
x
x
12 tháng

 

   

Kiểm định viên đang tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị

     Trong quá trình sử dụng, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện đúng biện pháp kiểm soát (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra,…) phương tiện đo của mình cho phù hợp. Việc chọn biện pháp kiểm soát đo lường phương tiện đo được thực hiện theo Luật Đo lường, cụ thể:

“Điều 16. Các loại phương tiện đo

1. Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 1) được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

2. Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng”.

     Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 là đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp phép hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo theo Giấy chứng nhận số 130/TĐC-ĐL. Với chức năng đó, Trung tâm cam kết luôn là bạn đồng hành, hỗ trợ Quý tổ chức, cá nhân trên con đường hội nhập và phát triển.

Liên hệ chúng tôi theo địa chỉ:

Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3

Địa chỉ: 69, đường số 8, Phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM

VpGD và phòng thí nghiệm: đường DX 17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình  Dương

Điện thoại: (028)9999 0979; (0274) 3868.738

Web: www.kiemdinhvung3.com


CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Bùi Thị Hương
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh