Quy định pháp luật về bình chịu áp lực (máy nén khí)

 Theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH, bình chịu áp lực trước khi tiến hành kiểm định ban đầu phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn (hay gọi khác là chứng nhận hợp quy). Việc chứng nhận hợp quy chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.

Quy định pháp luật về quản lý lò hơi

Lò hơi là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BLĐTBXH. Lò hơi được quản lý bởi 2 Bộ chuyên ngành. Lò hơi có suất từ 0,7 bar đến 6 bar được quản lý bởi Bộ Lao động - ...

Doanh nghiệp bắt buộc phải thống kê, báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Theo quy định của Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, ngoài việc doanh nghiệp phải tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động còn phải làm công tác thống kê, báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động gửi cho cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể như sau:
Số hiệu Trích yếu Tải về
Văn bản hợp nhất 631 Quy định về kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn
ĐLVN 21:2017 Quy trình kiểm định nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân
ĐLVN 20:2019 Quy trình kiểm định nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
ĐLVN 16:2021 Quy trình kiểm định cân phân tích và cân kỹ thuật
ĐLVN 10:2003 Quy trình kiểm định cột đo nhiên liệu
ĐLVN 01:2019 Quy trình kiểm định taximet


 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh