Quy định pháp luật về quản lý xe nâng hàng

Xe nâng hàng là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25: 2015/BLĐTBXH. Trong bài viết này chúng ta nghiên cứu những quy định pháp luật mà chủ sở hữu, người quản lý, người vận hành cần phải nắm đối với xe nâng hàng thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,...

Quy định pháp luật về nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng được xem như là bình chịu áp lực, là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Do đó nếu nồi hấp tiệt trùng có phạm vi phù hợp với đối tượng quản lý của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BLĐTBXH thì phải thực hiện quản lý theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH. Trong bài viết này chúng ta nghiên cứu những quy định pháp luật mà chủ sở hữu, người quản lý, người vận hành cần phải nắm...

Quy định pháp luật về bình chịu áp lực (máy nén khí)

 Theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và QTKĐ: 07 - 2016/BLĐTBXH, bình chịu áp lực trước khi tiến hành kiểm định ban đầu phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn (hay gọi khác là chứng nhận hợp quy). Việc chứng nhận hợp quy chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.

Số hiệu Trích yếu Tải về
Văn bản hợp nhất 631 Quy định về kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn
ĐLVN 21:2017 Quy trình kiểm định nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân
ĐLVN 20:2019 Quy trình kiểm định nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
ĐLVN 16:2021 Quy trình kiểm định cân phân tích và cân kỹ thuật
ĐLVN 10:2003 Quy trình kiểm định cột đo nhiên liệu
ĐLVN 01:2019 Quy trình kiểm định taximet


 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh