TIN TỨC

Một số quy định pháp luật mà doanh nghiệp cần lưu ý trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
   Thống nhất quản lý nhà nước trên các mặt tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi Quốc gia, Quốc hội ban hành các Luật: Đo lường, Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trên cơ sở các Luật ban hành, Chính phủ và các Bộ/ngành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện như: Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Nghị định 78/2018/NĐ-CP, Nghị định 127/2007/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Thông tư 29/2011/TT-BKHCN, Thông tư 21/2007/TT-BKHCN, Thông tư 07/2019/TT-BKHCN, Thông tư 23/2013/TT-BKHCN,…
   Theo đó, một doanh nghiệp sản xuất cần lưu ý một số vấn đề sau:
  Thứ nhất, về nhãn hàng hóa: Doanh nghiệp phải đảm bảo ghi nhãn theo đúng quy định pháp luật theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017
 Thứ hai, về kiểm soát thiết bị đo lường trong sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm soát các thiết bị theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCNThông tư 23/2013/TT-BKHCN. Lưu ý, doanh nghiệp có thể tự thực hiện (nếu có chức năng theo quy định pháp luật) hoặc thuê những đơn vị có chức năng kiểm định/hiệu chuẩn được Cơ quan nhà nước cấp phép.
Kiểm định viên Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn vùng 3 đang thực hiện hiệu chuẩn cân phân tích 
 
  Thứ ba, về kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa: Doanh nghiệp thực hiện trong 2 trường hợp sau:
   a) Nếu doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nhóm 2 thì phải: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tiến hành chứng nhập hợp quy theo Quy chuẩn Quốc gia và công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa hàng hóa lưu thông ra thị trường.
   b) Nếu doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nhóm 1 thì phải: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tự công bố trước khi đưa hàng hóa lưu thông ra thị trường. Việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn cơ sở được thực hiện theo Thông tư 29/2011/TT-BKHCN, Thông tư 21/2007/TT-BKHCN. Ngoài ra, trường hợp Doanh nghiệp muốn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tiêu chuẩn áp dụng phải là tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn Khu vực hoặc tiêu chuẩn Quốc tế,...
 
Ths Nguyễn Thế Cường – GĐ Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3

CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh