TIN TỨC

Quy định pháp luật về quản lý lò hơi
   Lò hơi là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BLĐTBXH. Lò hơi được quản lý bởi 2 Bộ chuyên ngành. Lò hơi có áp suất từ 0,7 bar đến dưới 16 bar được quản lý bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lò hơi có áp suất trên 16 bar được quản lý bởi Bộ Công thương. Trong bài viết này chúng ta nghiên cứu những quy định pháp luật mà chủ sở hữu, người quản lý, người vận hành cần phải nắm đối với lò hơi (mới) có áp suất từ 0,7 bar đến 16 bar thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể sau:
 
1. Chứng nhận hợp quy
   Theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và QTKĐ: 01 - 2016/BLĐTBXH, lò hơi trước khi tiến hành kiểm định ban đầu phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn (hay gọi khác là chứng nhận hợp quy). Việc chứng nhận hợp quy chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.
   
   Xử phạt khi không chứng nhận hợp quy lò hơi?
   Không chứng nhận hợp quy lò hơi thì bị xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
2. Kiểm định kỹ thuật an toàn và chu kỳ kiểm định
   Kiểm định lò hơi có 03 chế độ: Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu; Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường
   Việc kiểm định lò hơi chỉ được thực hiện bởi các tổ chức được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định. Quy trình kiểm định và chu kỳ kiểm định lò hơi được quy định theo QTKĐ: 01 - 2016/BLĐTBXH (Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 1150c) hoặc xem chi tiết tại: https://kiemdinhvung3.com/kiem-dinh-ky-thuat-thiet-bi-an-toan/quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-noi-hoi
   Lưu ý: Quá trình kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi phải kiểm định đồng hồ áp suất (áp kế) và thử nghiệm van an toàn. Việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường phải được thực hiện bởi các tổ chức do Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chỉ định (tiền thân là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ KHCN).
   
   Xử phạt khi không kiểm định kỹ thuật an toàn?
   Không thực hiện kiểm định bị xử phạt từ 20 - 75 triệu đồng (tùy theo số lượng thiết bị) tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
3. Khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
   Nghị định 04/2023/NĐ-CPThông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định: Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng lò hơi, tổ chức, cá nhân phải gửi 01 bộ hồ sơ khai báo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.
   
   Xử phạt khi không khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội?
   Không khai báo sử dụng đối tượng kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bị phạt từ 1 -2 triệu đồng tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
4. Đào tạo nghề cho người vận hành nồi hơi
   Tại mục 5.1.8 của QCVN 01: 2008/BLĐTBXH: Chỉ được bố trí người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành nồi hơi.
   Tại mục 8.1.3 quy định: Cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn về nghiệp vụ:
   + Việc cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề phải do cơ sở có chức năng thực hiện và phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước về dạy nghề.
   + Người vận hành chính nồi hơi sản xuất điện - nhiệt phải có bằng nghề, các nồi hơi khác phải có chứng chỉ nghề.
   + Người theo dõi phục vụ, không vận hành trực tiếp nồi hơi tối thiểu phải có chứng nhận huấn luyện an toàn về nghiệp vụ.
   Kết luận: Có thể hiểu, người vận hành chính nồi hơi sản xuất điện - nhiệt phải được đào tạo trình độ sơ cấp trở lên, người vận hành chính nồi hơi còn lại phải được đào tạo thường xuyên (chứng chỉ đào tạo) trở lên. Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp thực hiện theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH, Quản lý đào tạo thường xuyên thực hiện theo Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH
   
   Xử phạt khi không được đào tạo và cấp chứng chỉ mà vận hành lò hơi?
   Tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi vi phạm một trong các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (trong đó có hành vi vận hành lò hơi mà không qua đào tạo).
 
5. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 và cấp thẻ an toàn cho người vận hành nồi hơi
   Tại mục 5.1.8 của QCVN 01: 2008/BLĐTBXH quy định: Chỉ được bố trí người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành nồi hơi.
   Việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 và cấp thẻ an toàn cho người vận hành nồi hơi thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CPThông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.
   
   Xử phạt khi không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn cho người vận hành lò hơi?
   Không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn cho người vận hành lò hơi bị phạt từ 5 - 50 triệu đồng (tùy theo số lượng người lao động) tại Điều 25 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
6. Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của nồi hơi cần lưu giữ
   Theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và QTKĐ: 01 - 2016/BLĐTBXH: Ngoài các giấy tờ từ mục 1 đến mục 5 của bài viết, hồ sơ về lò hơi cần lưu trữ thêm gồm:
   - Hồ sơ lý lịch, bản vẽ
   - Hồ sơ xuất xưởng
   - Hồ sơ lắp đặt
   - Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có).
   - Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra,...
   
   Xử phạt khi không lưu trữ hồ sơ đầy đủ về lò hơi?
   Không lưu trữ hồ sơ đầy đủ về lò hơi thì bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.
 
   Trên đây là các nội dung quản lý lò hơi theo QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và các văn bản phát luật có liên quan.
 
                                                                    ThS Nguyễn Thế Cường – Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3

CÁC TIN KHÁC:
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh