KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ AN TOÀN

Quy trình kiểm định Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II
Kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng
     Kiểm định an toàn đường ống dẫn hơi nước nóng là hoạt động kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo một quy trình đã được Nhà nước phê duyệt.
     Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước, nước nóng từ điểm này đến điểm khác.
     Mục đích của hoạt động kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng nhằm:
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Đảm bảo an toàn lao động cho người vận hành. Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra
 • Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn
 • Giảm chi phí sản xuất
Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau được áp dụng để kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng:
 • TCVN 6158:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6159:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - phương pháp thử
 • TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • QTKĐ-04: 2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng. Bộ LĐTBXH
Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn ở trên tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.
Có thể đánh giá chất lượng hệ thống đường ống theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.
Quy trình kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng
Kiểm định viên kiểm định hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng phải thực hiện đầy đủ theo các bước sau:
Kiểm tra hồ sơ, lý lịch đường ống
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lắp đặt
 • Kiểm tra hồ sơ chứng nhận hợp quy của hệ thống đường ống dẫn hơi nước nóng
 • Những số liệu về hàn và kết quả kiểm tra, thử nghiệm các mối hàn
 • Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống đường ống, bản vẽ hoàn công
 • Kiểm tra nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa
Kiểm tra kỹ thuật đường ống dẫn hơi, nước nóng
 • Kiểm tra vị trí lắp đặt
 • Kiểm tra kỹ thuật các loại ống, các loại van, thiết bị lắp trên hệ thống đường ống
 • Xem xét các khuyết tật ăn mòn, các biến dạng hình học
 • Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt
 • Kiểm tra khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)
Thử nghiệm áp suất trên đường ống
Hệ thống đường ống được thử nghiệm ở áp suất bằng 1.5 Plv lớn nhất trong thời gian 10 phút. Chỉ thử nghiệm áp suất khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu.
Kiểm tra các cơ cấu an toàn, bảo vệ trong hệ thống
Các cơ cấu bảo vệ an toàn trên hệ thống đường ống phải được tháo ra để kiểm tra khi kiểm định đường ống dẫn hơi, nước nóng:
 • Kiểm định van an toàn
 • Kiểm định áp kế
 • Rơ le nhiệt độ, áp suất
 • Kiểm định hệ thống nối đất, tiếp địa
Kiểm đinh hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng
Kiểm tra vận hành đường ống công nghệ
Chỉ vận hành tuyến ống dẫn hơi, nước nóng khi các bước kiểm tra trên được coi là đạt yêu cầu.
Các chế độ kiểm định đường ống dẫn hơi, nước nóng
Hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng được kiểm định kỹ thuật an toàn khi:
 • Kiểm định lần đầu là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
 • Kiểm định định kỳ đường ống dẫn hơi, nước nóng khi hết thời hạn kiểm định lần trước.
 • Kiểm định bất thường là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống. Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt. Hệ thống đường ống nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên. Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 
Quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng, vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.
Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn vùng 3
Địa chỉ: Số 69, đường số 8, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Văn phòng GD và phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
Số điện thoại: (0274)3 868 738 – (028)9999 0979 
Email: kd@kiemdinhvung3.com
Website: www.kiemdinhvung3.com
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh