KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT - ẨM ĐỘ

Quy trình kiểm định nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại
     Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại là nhiệt kế kiểu tiếp xúc (nhiệt kế y học điện tử), bao gồm đầu đo nhiệt độ gắn liền với phần chỉ thị, dùng để đo nhiệt độ cơ thể, có phạm vi đo ít nhất trong khoảng nhiệt độ từ 320C đến 420C.
nhiệt kế điện tử
Hình ảnh nhiệt kế y học điện tử
Quy định chung
- Nhiệt kế bị kiểm được kiểm tra đo lường bằng phương pháp so sánh. Tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra, giá trị nhiệt độ của nhiệt kế bị kiểm được so sánh với giá trị nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn.
- Giá trị của nhiệt kế bị kiểm là giá trị đọc được sau khi nhiệt kế có tín hiệu ổn định.
- Số lần đọc của nhiệt kế chuẩn không ít hơn 3.
- Số điểm kiểm tra không được ít hơn 3, ít nhất tại các điểm nhiệt độ: (35 ± 0,05)0C; (37 ± 0,05)0C và (41,5 ± 0,05)0C.
Các bước tiến hành kiểm định nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc:
Bước 1: Kiểm tra bên ngoài
- Nhiệt kế bị kiểm phải có các ký, nhãn hiệu sau đây:
 • Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất.
 • Ký hiệu/Số sêri hoặc số sản xuất.
 • Giá trị nhiệt độ hoặc tín hiệu chỉ báo kết quả tự kiểm tra.
- Nhiệt kế bị kiểm phải được chia độ theo độ Celsius (0C)
- Độ phân giải nhỏ nhất của chỉ thị:
 • Nhiệt kế cấp 1: 0,010C.
 • Nhiệt kế cấp 2: 0,1 0C
- Chỉ thị phải rõ ràng, không mất nét hoặc gây nhầm lẫn cho việc đọc.
- Nhiệt kế bị kiểm không thoả mãn một trong các yêu cầu kiểm tra bên ngoài, bị loại bỏ, không kiểm tra tiếp.
nhiệt kế đo nhiệt độ
Hình ảnh nhiệt kế y học điện tử
Bước 2: Kiểm tra đo lường
Trình tự tiến hành kiểm tra tại một điểm nhiệt độ:
Đặt các nhiệt kế bị kiểm trong phòng kiểm tra và cung cấp điện áp nuôi nhiệt kế phù hợp với quy định của nhà sản xuất.
- Đặt nhiệt độ bình điều nhiệt cho phù hợp với điểm nhiệt độ kiểm tra.
- Khi nhiệt độ bình điều nhiệt ổn định, nhúng nhiệt kế bị kiểm vào bình điều nhiệt,nhúng hết phần đầu đo của nhiệt kế. Khi số chỉ của nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế bị kiểm ổn định, đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế.
Bước 3: Xác định sai số
Sai số tại các điểm nhiệt độ kiểm tra không được vượt quá sai số cho phép của nhiệt kế là:
+ Cấp 1: không được vượt quá ±
0,150C
+ Cấp 2: không được vượt quá ± 0,20C
Bước 4: Xử lý chung
- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy định theo quy trình kiểm định này được cấp chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, dấu kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định...) theo quy định. Tem kiểm định được dán tại vị trí thích hợp trên thân nhiệt kế và không ảnh hưởng đến việc sử dụng.
- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại sau khi kiểm định nếu không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không được cấp chứng chỉ kiểm định.
- Chu kỳ kiểm định của nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại: 06 tháng.
 

Quý khách có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3
Địa chỉ: Số 69, đường số 8, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Văn phòng GD và phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
Điện thoại (028) 9999 0979 - Email: kd@kiemdinhvung3.com
Mr. Tân - 0916 110 738 - Email: nmtan@vietsci.com
Mr. Đông - 0915 940 738 - Email: dvdong@vietsci.com
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh