THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp và cơ sở y tế năm 2024
   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám,…) trong việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và phương tiện đo. Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (CTCR3) trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp, cơ sở y tế về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo miễn phí năm 2024 của chúng tôi như sau:
TT
Khóa
Tên khóa đào tạo
Thời gian đào tạo
Địa điểm đào tạo
1
K01
Hướng dẫn vận hành nồi hấp tiệt trùng và tính toán tối ưu hóa quá trình hấp
Đợt 1:
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 02/03/2024
 
 
 
 
 
Đợt 2:
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 06/03/2024
 
Đợt 1: Dự kiến tại Bệnh viện Quân y 7A (466, Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh)
 
Đợt 2: Dự kiến tại Bệnh viện Đa khoa Phương Chi (đường DX 76, Khu phố 2, Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương)
2
K02
Hướng dẫn an toàn trong vận hành lò hơi
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 08/03/2024
Phòng thí nghiệm CTCR3 (đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương)
3
K03
Hướng dẫn an toàn trong vận máy nén khí
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 09/03/2024
Nt
4
K04
Quản lý thiết bị và con người khi sử dụng phương tiện đo lường, thiết bị an toàn lao động và thiết bị an toàn bức xạ
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 12/03/2024
Nt
5
K05
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân cấp I, II
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 15/03/2024
Nt
6
K06
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân cấp III, IIII
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 16/03/2024
Nt
7
K07
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo nhiệt độ
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 21/03/2024
Nt
8
K08
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo độ dài
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 22/03/2024
Nt
9
K09
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo áp suất
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 23/03/2024
Nt
10
K10
Hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm hệ thống chống sét
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 29/03/2024
Nt
11
K11
Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện
Thời gian 8h00 – 17h00
Ngày 30/03/2024
Nt
 
Ghi chú:
- Đối tượng:
+ K04: dành cho các đối tượng là lãnh đạo phòng quản lý trang thiết bị, lãnh đạo phòng QA/QC.
+ K01, K02, K03, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11: dành cho các đối tượng là nhân viên phòng thí nghiệm, người vận hành thiết bị an toàn hoặc cá nhân có liên quan.
- Mỗi Đơn vị được đăng ký tối đa 2 người/01 nội dung.
- Học viên tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.
- Các học viên tham dự đầy đủ các khóa học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo.
Quý doanh nghiệp, cơ sở y tế có nhu cầu tham dự, xin vui lòng điền phiếu đăng ký theo mẫu hoặc tải về từ website: www.kiemdinhvung3.com và gửi đăng ký cho chúng tôi trước ngày 25/02/2024 thông qua:
Trân trọng kính chào./.
                                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                                                           
- Như trên;
- Quý doanh nghiệp, cơ sở y tế;                                                           (đã ký)
- Phòng ĐT&TV, phòng KD;
- Lưu VT.
 
                                                                                                    Lê Thị Hồng Hương
 
 
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo thông báo chiêu sinh số: 15/TB-CTCR3 ngày 02 tháng 01 năm 2024)
 
Stt
Khóa
Tên khóa đào tạo
Nội dung bài giảng
Ghi chú
1
K01
Hướng dẫn vận hành nồi hấp tiệt trùng và tính toán tối ưu hóa quá trình hấp
Bài 1: Tổng quan về nồi hấp tiệt trùng (hấp dụng cụ, áo quần, rác)
Bài 2: Hướng dẫn vận hành nồi hấp tiệt trùng và tính toán tối ưu hóa quá trình hấp
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nhiệt nồi hấp tiệt trùng
Bài 4: Thực hành
 
2
K02
Hướng dẫn an toàn trong vận hành lò hơi
Bài 1: Tổng quan về nước và nhiệt trong lò hơi
Bài 2: Kỹ thuật an toàn trong vận hành lò hơi
Bài 3: Những quy tắc, quy định trong vận hành lò hơi
Bài 4: Thực hành
 
3
K03
Hướng dẫn an toàn trong vận máy nén khí
Bài 1: Tổng quan về máy nén khí
Bài 2: Kỹ thuật an toàn trong vận hành máy nén khí
Bài 3: Những quy tắc, quy định trong vận hành máy nén khí
Bài 4: Thực hành
 
4
K04
Quản lý thiết bị và con người khi sử dụng phương tiện đo lường, thiết bị an toàn lao động và thiết bị an toàn bức xạ
Bài 1: Quản lý thiết bị đo lường
Bài 2: Quản lý thiết bị an toàn lao động
Bài 3: Quản lý thiết bị bức xạ
Bài 4: Một số vấn đề pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đo lường, an toàn lao động và an toàn bức xạ
 
5
K05
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân cấp I, II 
Bài 1: Tổng quan phương tiện đo khối lượng
Bài 2: Các đặc trưng đo lường của cân, hướng dẫn phân cấp cân theo OIML R76-1
Bài 3: Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng cân hiệu quả
Bài 4: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân
Bài 5: Thực hành
 
6
K06
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân cấp III, IIII
Bài 1: Tổng quan phương tiện đo khối lượng
Bài 2: Các đặc trưng đo lường của cân, hướng dẫn phân cấp cân theo OIML R76-1
Bài 3: Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng cân hiệu quả
Bài 4: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ cân
Bài 5: Thực hành
 
7
K07
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo nhiệt độ
Bài 1: Tổng quan về đo lường nhiệt độ
Bài 2: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản một số phương tiện đo nhiệt độ thông dụng
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ một số phương tiện đo nhiệt độ thông dụng
Bài 4: Thực hành
 
8
K08
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo độ dài
Bài 1: Tổng quan về đo lường độ dài
Bài 2: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản một số phương tiện đo độ dài thông dụng
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ một số phương tiện đo độ dài thông dụng
Bài 4: Thực hành
 
9
K09
Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo áp suất
Bài 1: Tổng quan về đo lường áp suất
Bài 2: Giới thiệu các phương tiện đo áp suất
Bài 3: Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ áp kế lò xo, hiện số
Bài 4: Thực hành
 
10
K10
Hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm hệ thống chống sét
Bài 1: Tổng quan về hệ thống chống sét
Bài 2: Các quy định trong kiểm tra, thử nghiệm an toàn hệ thống chống sét
Bài 3: Hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm hệ thống chống sét
Bài 4: Thực hành
 
11
K11
Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
Bài 1: Tổng quan về thiết bị điện và phương tiện đo điện
Bài 2. An toàn trong xử lý sự cố điện
Bài 3. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện cơ bản
 
 
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Khóa đào tạo miễn phí năm 2024
 
Kính gửi: Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3
Đơn vị: .............................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:.................................. Fax .......................................... Email .......................................
Đăng ký học viên tham dự khóa đào tạo tại Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3, gồm:
TT
Họ và tên
Điện thoại
Tên khóa đào tạo
Ghi chú
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
Ghi chú: Các Học viên tham gia khóa nào thì ghi rõ tên khóa đào tạo đó.
                                                                          …………...., ngày.…….…tháng ….... năm 2024
                                                                                              (Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký về:
Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3
Đường DX 17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
ĐT: (0274) 3868738 – (028) 9999 0979

THÔNG BÁO KHÁC:
STT Thông báo Ngày đăng
1 Thông báo tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ năm 2024 22/03/2024
2 Thông báo lịch nghỉ Tết và lịch làm việc sau Tết âm lịch 2024 27/01/2024
3 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo tháng 10 năm 2023 22/09/2023
4 Chương trình khuyến mãi giảm giá 5% dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
5 Chương trình khuyến mãi các khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh