Phòng Đo lường, Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn vùng 3 được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017

Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 (CTCR3) đã được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá và công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn.

Đào tạo vận hành nồi hấp tiệt trùng tại Bệnh viện Quân y 7A

Thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH bắt buộc phải kiểm định theo quy định pháp luật, người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động phải qua đào tạo mới được phép vận hành

Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Thực hiện Thông tư 44/2012/TT-BCT, ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Số hiệu Trích yếu Tải về
ĐLVN 21:2017 Quy trình kiểm định nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân
ĐLVN 20:2019 Quy trình kiểm định nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
ĐLVN 16:2009 Quy trình kiểm định cân phân tích và cân kỹ thuật
ĐLVN 10:2003 Quy trình kiểm định cột đo nhiên liệu
ĐLVN 01:2019 Quy trình kiểm định taximet


 
 • Ks.Trần Nhựt An
  0917211441
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Đinh Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Nguyễn Minh Tân
  0916110738
  Phòng kỹ thuật