DỊCH VỤ

Lĩnh vực khối lượng
Lĩnh vực nhiệt độ
Lĩnh vực áp suất
Lĩnh vực hóa lý
Lĩnh vực âm thanh - tần số
Lĩnh vực dung tích
Lĩnh vực thử nghiệm
Các dịch vụ khác
 
 • Ks. Lê Tuấn Triều
  0917940738
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Nguyễn Minh Tân
  0916110738
  Phòng kỹ thuật
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh