DỊCH VỤ

Lĩnh vực khối lượng
Lĩnh vực nhiệt độ
Lĩnh vực áp suất
Lĩnh vực hóa lý
Lĩnh vực âm thanh - tần số
Lĩnh vực dung tích
Lĩnh vực thử nghiệm
Các dịch vụ khác
 
 • Ks.Trần Nhựt An
  0917211441
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Đinh Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Nguyễn Minh Tân
  0916110738
  Phòng kỹ thuật