THÔNG BÁO

Tổ chức khóa đào tạo phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện tháng 09/2023
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH
HIỆU CHUẨN VÙNG 3
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 10/TB-CTCR3
 
Tp.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Tổ chức khóa đào tạo phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện tháng 09/2023
 
   Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3 phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khóa đào tạo đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện. Chúng tôi gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân kế hoạch tổ chức như sau:
1. Nội dung đào tạo
TT
Tên khóa đào tạo
Lịch đào tạo
Phí tham dự/01 người
Ghi chú
1
Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện
07,08/09/2023
Báo phí khi đăng ký
Phí này bao gồm thuế 5% VAT; phí giảng dạy; tài liệu và giấy chứng nhận
2. Thời gian, địa điểm học và thi
a) Học lý thuyết và thực hành: Ngày 07,08/09/2023 (tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3)
b) Thi: Ngày 08/09/2023 (tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3)
Ghi chú:
- Khi đi học mang theo 02 hình 3x4. Học viên tham dự đầy đủ các khóa học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
- Quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự, xin vui lòng điền phiếu đăng ký theo mẫu gửi cho chúng tôi hoặc đăng ký trực tiếp với các nhân viên sau:
DĐ: 0813.800.738 (Ms.Hằng)
DĐ: 0916.620.738 (Ms.Thư)
DĐ: 0812.610.738 (Ms.Thảo)
DĐ: 0819.620.738 (Mr.Trung)
DĐ: 0931.340.841 (Ms.Hương)
DĐ: 0908.893.794 (Ms.Mai Thư)
DĐ: 0362.262.988 (Ms.Loan)
 
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:                                                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC    
- Như trên;                                                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Phòng Đào tạo và Tư vấn;
- Lưu VT.
                                                                                                                                                  (đã ký)
 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                            Lê Thị Hồng Hương
 
 
 
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Khóa đào tạo phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện tháng 08/2023
 
Kính gửi: Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3
Đơn vị: ........................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Điện thoại:.................................. Fax .......................................... Email ..................................
Đăng ký học viên tham dự khóa đào tạo tại Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3, gồm:
TT
Họ và tên
Điện thoại
Tên đơn vị công tác
Ghi chú
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
                                                                          …………...., ngày.….….tháng………năm 2023
                                                                                              (Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký về:
Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Vùng 3
DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương;
Điện thoại: (0274) 3868738 – (028) 9999 0979;

THÔNG BÁO KHÁC:
STT Thông báo Ngày đăng
1 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo tháng 10 năm 2023 22/09/2023
2 Chương trình khuyến mãi giảm giá 5% dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
3 Chương trình khuyến mãi các khóa đào tạo hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo trong tháng 7, 8, 9 năm 2023 14/07/2023
4 Thông báo chiêu sinh tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn thử nghiệm tủ an toàn sinh học và phòng sạch tháng 08/2023 14/07/2023
5 Tổ chức khóa đào tạo phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện 03/02/2023
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
  |  
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Bùi Thị Hương
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916620738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909711460
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812610738
  Phòng kinh doanh
 • Hoàng Bảo Trung
  0819620738
  Phòng Kinh Doanh