THÔNG BÁO

Tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm theo Thông tư 44/2012/TT-BCT và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP
CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT – HUẤN
LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 16/TB-V
Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm theo Thông tư 44/2012/TT-BCT và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP
   Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
   Căn cứ Thông tư 44/2012/TT-BCT, ngày 28/12/2012 quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
   Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khóa huấn luyện, cụ thể như sau:

1. Tên lớp

Huấn luyện, cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm theo Thông tư 44/2012/TT-BCT (Giấy chứng nhận)Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP (Thẻ an toàn).

2. Đối tượng đào tạo

Là người lao động nhóm 3 tại các doanh nghiệp vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

3. Chương trình, nội dung và thời gian huấn luyện

Chương trình, nội dung và thời gian huấn luyện theo Thông tư 44/2012/TT-BCT, Nghị định 44/2016/NĐ-CPNghị định 140/2018/NĐ-CP.

4. Địa điểm và thời gian khai giảng

a) Địa điểm
Phòng thí nghiệm Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt. Địa chỉ: Đường DX 17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương (cách Tòa nhà Hành chính tỉnh Bình Dương 2Km). Điện thoại: (0274)3868 738.
b) Thời gian khai giảng
Bắt đầu từ 8 giờ ngày 9/5/2020.

5. Học phí

3,8 triệu/1 học viên (VAT 0%), (Ba triệu, tám trăm ngàn đồng)

Ghi chú:

- Quý tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo, xin gửi Đơn đề nghị (theo mẫu) về Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt (qua bưu điện, email) trước ngày 08/05/2020.
- Đi học mang theo bảng chính Đơn đề nghị, 01 CMND photo, 01 bằng lái xe photo (nếu là lái xe), 04 hình 3x4.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt
VPGD và PTN: Đường DX17, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương
Website: vietsci.com, Email: nmtan@vietsci.com
ĐT: (0274) 3868 738, Di động: 0906 851 007 (Mr.Tân).
 
Nơi nhận:                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                                                            (Đã ký)
- Phòng HLKĐ;
- Lưu VT.                                                                                                                                ThS. Nguyễn Thế Cường

 

Bấm vào đây để xem bảng đầy đủ của thông báo tổ chức khóa huấn luyện.


THÔNG BÁO KHÁC:
STT Thông báo Ngày đăng
1 Thông bóa tổ chức khóa đào tạo phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện 18/06/2020
2 Thông báo tổ chức khóa đào tạo giảng viên an toàn, vệ sinh lao động 03/06/2020
3 Thông báo tổ chức khóa đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và kiểm tra không phá hủy (NDT) 26/05/2020
4 Thông báo khóa đào tạo hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo 13/05/2020
5 Thông báo chiêu sinh đào tạo an toàn bức xạ tháng 05 năm 2020 07/05/2020
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Ks.Trần Nhựt An
  0917211441
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Đinh Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Nguyễn Minh Tân
  0916110738
  Phòng kỹ thuật