LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ

Hiệu chuẩn tủ vi khí hậu

Quy trình này được áp dụng để hiệu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm các loại tủ môi trường trong dải nhiệt độ có phạm vi đo từ (-20 ÷ 100)°C, và độ ẩm không khí có phạm vi đo từ 20 %RH đến 95 %RH.

Điều kiện hiệu chuẩn:

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

          + Nhiệt độ môi trường : (25 ± 5) °C

          + Độ ẩm môi trường : (40 ÷ 70) %RH

Quy trình hiệu chuẩn:

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

+ Xem xét và ghi các thông tin về tên, nhãn hiệu, kiểu /loại, số hiệu, chỉ thị nhiệt độ của phương tiện đo, phạm vi hoạt động, độ phân giải, của nhà sản xuất.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

+ Bộ chỉ thị nhiệt độ hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Đối với loại chỉ thị hiện số, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét; Đối với loại chỉ thị tương tự, vạch chia phải còn đầy đủ, không bị nhoè hoặc mất chữ số, kim chỉ thị không bị ma sát hoặc kẹt kim .      

Bước 3: Kiểm tra đo lường

Tủ vi khí hậu được kiểm tra đo lường theo trình tự các nội dung, phương pháp và các yêu cầu sau đây:

- Điểm nhiệt độ và độ ẩm cần hiệu chuẩn thông thường là do yêu cầu của khách hàng.

- Nếu không có yêu cầu cụ thể của nơi sử dụng thì chọn nhiệt độ và độ ẩm cần hiệu chuẩn theo quy trình.

Thời gian hiệu chuẩn:

- Tủ vi khí hậu đạt tất cả các yêu cầu kiểm tra được dán tem hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

- Chu kỳ hịệu chuẩn: được khuyến nghị là 1 năm.

DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Ks.Trần Nhựt An
  0917211441
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Đinh Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Nguyễn Minh Tân
  0916110738
  Phòng kỹ thuật