LĨNH VỰC DUNG TÍCH

Hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích kiểu piston

Một số phương tiện đo dung tích kiểu piston ?

Piston buret, dilutor, pipette piston, …

Micro pipette đơn kênh và đa kênh

Các tiêu chuẩn, quy trình áp dụng trong hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích kiểu piston ?

 • TCVN 105056:2015: Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittong – phần 6: xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng.
 • ISO 86556:2002: Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error.
 • TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động có liên quan Thuật ngữ chung và định nghĩa.
 • TCVN 105051:2015 (ISO 8655-1:2002), Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 1: Thuật ngữ, các yêu cầu chung và khuyến nghị người sử dụng.
 • TCVN 105052:2015 (ISO 8655-2:2015), Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 2: Pipet pittông.
 • TCVN 105053:2015 (ISO 8655-3:2002), Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 3: Buret pittông.
 • TCVN 105054: 2015 (ISO 8655-4:2002), Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 4: Dụng cụ pha loãng.
 • TCVN 105055 (ISO 8655-5:2002), Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng.
 • ISO/TR 20461:2000, Determination of uncertainty for volume measurements made using the gravimetric method (Xác định độ không đảm bảo đo của các phép đo thể tích bằng phương pháp khối lượng).
 • OIML R 761:1992 Non-automatic weighing instruments - Part 1: Metrological and technical requirements - Tests (Dụng cụ đo khối lượng phi tự động - Phần 1: Yêu cầu đo lường và kỹ thuật - Các phép thử).
 • Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BUIPM, IEC, IFCC, ISO, INPAC, INPAP và OIML.

Các phương tiện, chuẩn đo lường sử dụng trong phép hiệu chuẩn ?

   Cũng giống như các phương tiện đo dung tích tích thí nghiệm bằng thủy tinh, các phương tiện đo dung tích kiểu piston thường được hiệu chuẩn bằng phương pháp cân.

 Một số chuẩn sử dụng cho phép hiệu chuẩn:

 • Cân phân tích
 • Nước cất
 • Nhiệt ẩm kế
 • Baromet
 • Bình cân, …

Điều kiện hiệu chuẩn ?

   Việc hiệu chuẩn phải được tiến hành trong phòng thoáng khí với môi trường ổn định. Phòng hiệu chuẩn phải có độ ẩm tương đối trên 50 % và nhiệt độ ổn định (± 0,5 °C) trong khoảng từ 15°C đến 30°C. Trước khi thử, các dụng cụ để thử và nước thử phải được để trong phòng với thời gian cần thiết, tối thiểu là 2 giờ, để đạt cân bằng với các điều kiện phòng.

Lưu ý: Trước khi tiến hành hiệu chuẩn cần vệ sinh làm sạch và sấy khô bề mặt bên trong của phương tiện đo cần hiệu chuẩn và các thiết bị phụ khác như bình cân, ca, phễu, ống đong.

Các phép hiệu chuẩn ?

-Bước 1: Kiểm tra bên ngoài:

Quan sát bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo cần hiệu chuẩn với các yêu cầu quy định đối với: Piston Buret, Piston Pipet, Pipet, Dilutor, …

-Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật:

Kiểm tra độ kín của van xả nhằm phát hiện sự rò rỉ của phương tiện đo.

-Bước 3: Kiểm tra đo lường:

Xác định dung tích thực quy ước của phương tiện đo tại một vạch dấu theo phương pháp cân.

Tại 1 mức dung tích, thực hiện đo lặp lại nhiều lần để xác định sai số của phương tiện đo tại mức dung tích đó.

Kiểm định viên CTCR3 thực hiện hiệu chuẩn micro pipette

-Bước 4: Xác định độ không đảm bảo đo (ĐKĐBĐ) của phép hiệu chuẩn thể tích

Xử lý chung ?

   Các phương tiện đo dung tích kiểu piston (Piston Buret, Piston Pipet, Pipet, Dilutor, …) sau khi hiệu chuẩn được dán tem hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

 


Quý khách có nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn vùng 3
Địa chỉ: Số 69, đường số 8, phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM
Văn phòng GD và phòng thí nghiệm: Đường DX17, Phú Thọ, Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
Điện thoại (028) 9999 0979 Email: kd@kiemdinhvung3.com
Mr. Tân - 0916 110 738 - Email: nmtan@vietsci.com
Mr. Đông - 0915 940 738 - Email: dvdong@vietsci.com
DỊCH VỤ
TIN TỨC NỔI BẬT
LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Đường số 8, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (028) 9999 0979
Địa chỉ email: kd@kiemdinhvung3.com
 
 • Ks.Trần Nhựt An
  0917211441
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Đinh Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật
 • Ks.Nguyễn Minh Tân
  0916110738
  Phòng kỹ thuật